Защита на потребителите
Проект B2.9a.13 „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в ТГ район БГ-ГР“ с акроним "HS-Care"
/assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/HS-care/logo-inrreg-bg-gr.png
Проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в ТГ район БГ-ГР“, MIS код 5021480 и акроним „HS-Care“ Договор за БФП № B2.9a.13

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020
Приоритетна ос: Трансгранично пространство със социално приобщаване
Специфична цел: Да се подобри достъпът до първична и спешна медицинска помощ (в изолирани и бедни общности) в трансграничния район

Стойност на безвъзмездната помощ по проекта: 1 548 442.98 лв.
Номер и дата на сключване на административния договор: № B2.9a.13/18.10.2017 г.
Крайна дата за изпълнение на административния договор:17.10.2019 г.

По проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България-Гърция” партньори от българска страна са: Община Струмяни и Община Тополовград.
От гръцка страна партньор е: „Асоциация на раковите пациенти и приятели на префектура Еврос – SinehiZO“, Гърция.
Водещ партьор по проекта е Община Струмяни.

Чрез изпълнението на описания проект Община Струмяни ще подобри здравните грижи и социалните услуги на уязвими общности на територията на Община Струмяни.
Цели на проекта са:
1. Подобряване достъпът до първична и спешна медицинска помощ (в изолирани и бедни общности) в трансграничния район.
2. Укрепване на първичната медицинска помощ в изолираните и непривилегировани трансгранични райони.
3. Насърчаване на социалното приобщаване, борбата с бедността и всеки вид дискриминация.

Информация за проекта в сайта на Програмата INTERREG „Гърция-България” може да видите тук

Сайт на проекта: https://hscare-synexizo.gr/en/

Съобщения:

29.12.2017
Нов проект на общиан Струмяни. Информация.

23.05.2018
Ще се проведе откриваща пресконференция в сградата на читалище "Будител". Заповядайте! Вижте повече тук>

28.05.2018
Проведе се окриваща пресконференция.

30.06.2020

Публикувано е допълнително споразумение №1,  към договор № ДГ-142/29.06.2020 г. за изпълнение на поръчката, който може да видите тук.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС