Защита на потребителите
ОП-12/20.12.2017
електронна преписка


20.02.2018
Публикуван е договор № ДГ-2/10.01.2018 г. за възлагане на обществена поръчка

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-12/20.12.2017

20.02.2018 09:17

Договор № ДГ-2/10.01.2018 г. за възлагане на обществена поръчка08.01.2018
Публикуван е Протокол от 08.01.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите, назначена със заповед № З-2/08.01.2018 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-12/20.12.2017

08.01.2018 16:28

Протокол от 08.01.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите, назначена със заповед № З-2/08.01.2018 г.20.12.2017

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Избор на ръководител на проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион" . Информацията е публикувана в АОП под ID № 9071719 от 20.12.2017 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок за подаване на оферти

 28.12.2017 г. до 17:00 часа

Прогнозна стойност:

31292.80  лв. без ДДС

Отваряне на офертите

08.01.2018 г. 13:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява, указания и информация, образци изтеглете  от тук (1.82 MB)

Дата на публикуване в АОП

ID 9071719 от 20.12.2017 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

20.12.2017 20:42

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС