Защита на потребителите
Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево
/assets/Loga/Interreg-IPA-2014-2020-logo.png
Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония CCI No 2014TC16I5CB006 с партньори Община Струмяни и Община Василево с код CB006.1.11.173 със срок на изпълнение до 16.04.2018г.

Съобщения:

23.02.2018
Съвместна среща на екипа за управление на проект „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево“ в Струмяни

02.05.2017
Въпроси и отговори относно: "Interreg-IPA CBC Bulgaria - the Former Yugoslav Republic of Macedonia Programme with CCI No. 2014TC16I5CB006" с референтен номер  CB006.1.11.173 – LP – Works 1 - въпроси и отговори
Questions and answers about: "Interreg-IPA CBC Bulgaria - the Former Yugoslav Republic of Macedonia Programme with CCI No. 2014TC16I5CB006" with reference number CB006.1.11.173 – LP – Works 1


13.04.2017
Tender procedure: Small scale construction for introduction of EE lighting in village of Mikrevo within project CB006.1.11.173
LP_Construction works.rar Publication reference: CB006.1.11.173 – LP – Works 1


13.04.2017
Пресконференция във връзка с проект “Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево“!

11.04.2017
Съвместно обучение между община Василево и община Струмяни по проект за трансгранично сътрудничество!

19.10.2016
Община Струмяни с два спечелени проекта по Interreg – IPA CBC Program – България-Македония!

22.01.2016
Решение № 43 От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 22.01.2016г.

Информационни материали изготвени при изпълнение на дейност 5 „Информационна кампания за енергийна ефективност(ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници(ВЕИ)“ от реализацията на проект – CB006.1.11.173 „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево“.

Кампанията за повишаване на осведомеността за ЕЕ и ВЕИ е адресирана към гражданите на общините Струмяни и Василево със специален фокус върху служителите на общинските администрации, управителите на публична инфраструктура, младите хора от училища в двете общини и местните домакинства.

Кампанията за повишаване осведомеността за ЕЕ и ВЕИ адресирана към домакинствата е реализирана, чрез изработване на специални флаери „ Запазване на природните ресурси у дома“ (изтеглете тук).

За децата в училищата е изготвена специална „Игрова брошура“(изтеглете от тук), която ги запознава с вредните последици от загубата на природни ресурси, и повишава информираността им за запазване на природните ресурси.

Кампанията за повишаване на осведомеността на обществените институции и служителите на общинските администрации е реализирана, чрез три издания на „Информационен бюлетин“- тираж 1(изтигли от тук), тираж 2(изтигли от тук), тираж 3(изтигли от тук), представящи иновативни методи за обществено строителство и комунални услуги.

Информационна брошура по проект CB006.1.11.173 "Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево"Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата
.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС