Защита на потребителите
Раннохристиянската базилика в местността „Долно Градище“ край с. Микрево

 

/assets/10.Tourism/obekti/Dolno-gradishte-Mikrevo/Dolno gradishte-2.jpg/assets/10.Tourism/obekti/Dolno-gradishte-Mikrevo/Dolno gradishte.jpg/assets/10.Tourism/obekti/Dolno-gradishte-Mikrevo/Dolno gradishte-3.jpg

GPS координати
41.643125, 23.170843
Маршрут до обекта
Карта

Обектът се намира на 2,8 км. северозападно от центъра на с. Микрево. Той е разположен на около 181 м надморска височина върху плоско плато със стръмни склонове, оформено от първа надзаливна тераса на Струма, непосредствено под платото, на което се намира обект Горно Градище. В долината на Струма има три епископски центрове, този в Сандански, Крупник и Микрево. Обектът в Микрево  е проучван от 1996 г. с известни прекъсвания до 2005 г. включително. Установено е, че постройката е от IV – VI в. и има три фази на строеж. Дължината на сградата е 16,80 м, а ширината - 13,80 м. Това е трикорабна базилика с абсида, нартекс и баптистерий. До баптистерия е открита уникална писцина с формата на четириконхален кръст, вписан в кръг. Във втората фаза подът е покрит с керамични плочи, а в третата се появяват мозайки около баптистерия и в презвитерия. Стените са покрити с разноцветни стенописи, направени в техника al secco. От западната страна са разкрити многобройни сервизни помещения. Стените са изградени от камъни, споени с хоросан. От вътрешната страна са облицовани с мазилки с полихромии. Основите на амвона са в еднораменен кръст. Пред владишкия трон е намерена част от хризма (монограма на Исус Христос). Разкрити са изцяло атриумът, екзонафтекса на базиликата и допълнителни помещения откъм западните й части. Под епископската базилика, както и върху пространството, заето от укрепеното селище, се намират керамични фрагменти от желязната епоха. Това показва, че мястото е било изключително стратегическо, заселено през дълъг интервал от началото на I хил. пр. Хр. до VI в.Част от намерените пъстроцветни мозайки се съхраняват в археологическия музей в гр.Сандански.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС