Защита на потребителите
ОП-1/06.01.2017
електронна преписка

07.02.2017
Публикуван е Договор за възлагане на обществена поръчка ДГ-10/03.02.2017 по реда на глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в община Струмяни 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-1/06.01.2017

07.02.2017 16:15

Публикуван е Договор за възлагане на обществена поръчка ДГ-10/03.02.2017 по реда на глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в община Струмяни25.01.2017
Публикуван е Протокол от 20.01.2017 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-77/20.01.2017г. на Вр.и.д. кмета на община Струмяни(съгласно заповед № З-73/13.01.2017г.), утвърден на 25.01.2017 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-1/06.01.2017

25.01.2017 16:25

Протокол от 20.01.2017 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-77/20.01.2017г. на Вр.и.д. кмета на община Струмяни(съгласно заповед № З-73/13.01.2017г.), утвърден на 25.01.2017 г.06.01.2017
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9060472 от 06.01.2017 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

13/01/2017

Срок за подаване на оферти

13/01/2017 г. до 17.00 часа

Прогнозна стойност:

60 000 лв. без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(15 MB Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

06.01.2017 

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

06.01.2017 13:36

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС