Защита на потребителите
ОП-14/29.08.2016
електронна преписка

10.11.2016
Публикуван е Договор за възлагане на обществена поръчка - ДГ-132/28.09.2016 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-14/29.08.2016

10.11.2016 16:05

Договор за възлагане на обществена поръчка - ДГ-132/28.09.2016 г.27.09.2016
Публикуван е Протокол 2 от 27.09.2016 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № З-362/13.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-14/29.08.2016

27.09.2016 16:55

Протокол 2 от 27.09.2016 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № З-362/13.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни


27.09.2016
Публикуван е утвърден Протокол 1/13.09.2016 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № З-362/13.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-14/29.08.2016

27.09.2016 16:55

утвърден Протокол 1/13.09.2016 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № З-362/13.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни14.09.2016
Публикуван е Протокол 1/13.09.2016 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № З-362/13.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-14/29.08.2016

14.09.2016 15:55

Протокол 1/13.09.2016 г. от работата на комисия, назначена със Заповед № З-362/13.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни


08.09.2016
В АОП под № 9056282 е публикувана информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ 

ОП-14/29.08.2016

08.09.2016 15:18

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана в АОП на 08.09.2016

07.09.2016

РАЗЯСНЕНИЯ по чл.189 от ЗОП относно обявена обществена поръчка с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ДВА БРОЯ ПЪТИЩА, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ"

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ 

ОП-14/29.08.2016

07.09.2016 17:12

РАЗЯСНЕНИЯ по чл.189 от ЗОП относно обявена обществена поръчка с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ДВА БРОЯ ПЪТИЩА, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ"29.08.2016


Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ДВА БРОЯ ПЪТИЩА, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ", публикувана в АОП под № 9055927 на 29.08.2016 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

7 септември 2016

Срок за подаване на оферти

07.09.2016 г. до 17.00 часа

Прогнозна стойност:

57 500 лв. без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(15 MB Изтеглете от ТУК)

Дата на изпращане в АОП

29.08.2016

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

29.08.2016 16:45

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС