Защита на потребителите
ОП-12/22.08.2016
електронна преписка
29.08.2016
Съобщение за прекратяване на обществена поръчка на основание чл.193 от ЗОП

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-12/22.08.2016

29.08.2016 16:14

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка на основание чл.193 от ЗОП - вижте тук22.08.2016

Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т.2  от ЗОП с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ДВА БРОЯ ПЪТИЩА, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ", публикувана в АОП под № 9055607 на 22.08.2016 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

30 август 2016

Срок за подаване на оферти

30.08.2016 г. до 17.00 часа

Прогнозна стойност:

40 000 лв. без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(24 MB Изтеглете от ТУК)

Дата на изпращане в АОП

22.08.2016

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

22.08.2016 15:20


 
 
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС