Защита на потребителите
ОП-11/05.08.2016
електронна преписка
 
 
03.05.2017
Решение №З-227/03.05.2017г. за прекратяване на процедурата по обособена позиция - 7 -Перилни и миещи препарати и консумативи

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

03.05.2017 16:15

Решение №З-227/03.05.2017 г. за прекратяване на процедурата по обособена позиция - 7 -Перилни и миещи препарати и консумативи, вижте тук.


28.04.2017
Доклад от работата на комисията назначена със заповед № З-207/19.04.2017г., утвърден на 28.04.2017 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

28.04.2017 16:20

Доклад от работата на комисията назначена със заповед № З-207/19.04.2017г., утвърден на 28.04.2017 г. , вижте тук.


28.04.2017
Протокол от 19.04.2017 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-207/19.04.2017г., утвърден на 28.04.2017 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

28.04.2017 16:15

Протокол от 19.04.2017 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-207/19.04.2017г., утвърден на 28.04.2017 г. , вижте тук.


16.03.2017
На 16.03.2017 г. в АОП е публикувано решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация относно удължаване на първоначално обявения срок за подаване на оферти по позиция 7 - Перилни и миещи препарати, под номер в АОП - 776955/16.03.2017г., с което се удължава срока за подаване на офертите. С решението може да се запознаете тук.

16.03.2017
Публикуван е Доклад от работата на комисията назначена със заповед З-150/15.03.2017 г. на Кмета на община Струмяни, утвърден на 16.03.2017 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

16.03.2017 10:11

Доклад от работата на комисията назначена със заповед № З-150/15.03.2017г.  на Кмета на община Струмяни, утвърден на 16.03.2017 г. вижте тук.


16.03.2017
Публикуван е Протокол от работата на комисията назначена със заповед З-150/15.03.2017 г. на Кмета на община Струмяни, утвърден на 16.03.2017 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

16.03.2017 10:06

Протокол от 15.03.2017 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-150/15.03.2017г.  на Кмета на община Струмяни, утвърден на 16.03.2017 г. вижте тук.


19.01.2017
Публикуван е Доклад от 19.01.2017 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-76/18.01.2017г. на Вр.и.д. кмета на община Струмяни (съгласно заповед № З-73/13.01.2017г.), утвърден на 19.01.2017 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

19.01.2017 15:05

Доклад от 19.01.2017 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-76/18.01.2017г. на Вр.и.д. кмета на община Струмяни (съгласно заповед № З-73/13.01.2017г.), утвърден на 19.01.2017 г., вижте тук.


19.01.2017
Публикуван е Протокол от 18.01.2017 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-76/18.01.2017г. на Вр.и.д. кмета на община Струмяни, съгласно заповед № З-73/13.01.2017г., утвърден на 19.01.2017 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

19.01.2017 14:58

Протокол от 18.01.2017 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-76/18.01.2017г. на Вр.и.д. кмета на община Струмяни, съгласно заповед № З-73/13.01.2017г., утвърден на 19.01.2017 г. вижте тук.


23.12.2016
Публикуван е Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 3 - Плодове и зеленчуци № ДГ-149/02.12.2016г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

23.12.2016 12:00

Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 3 - Плодове и зеленчуци № ДГ-149/02.12.2016г.


05.12.2016
Публикуванo е Решение за класирането на участниците в процедурата па обособена позиция №3 - Плодове и зеленчуци.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

05.12.2016 14:10

Решение за класирането на участниците в процедурата па обособена позиция №3 - Плодове и зеленчуци.17.11.2016
Публикуван е Доклад от 17.11.2016 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-472/16.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

17.11.2016 15:45

Доклад от 17.11.2016 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-472/16.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни. Вижте тук.


17.11.2016
Публикуван е Протокол от 16.11.2016 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-472/16.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

17.11.2016 15:45

Протокол от 16.11.2016 г. от работата на комисията назначена със заповед № З-472/16.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни. Вижте тук.27.10.2016
Публикуван е Доклад от работата на комисията утвърден на 26.10.2016г. от кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

27.10.2016 17:33

Публикуван е Доклад от работата на комисията утвърден на 26.10.2016 г. от кмета на община Струмяни. Вижте тук.27.10.2016
Публикуван е Протокол от работата на комисия от 26.10.2016

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

27.10.2016 17:30

Публикуван е Протокол от работата на комисия от 26.10.2016. Вижте тук.27.10.2016
Публикуван е Протокол от работата на комисия от 14.10.2016

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

27.10.2016 17:29

Публикуван е Протокол от работата на комисия ot 14.10.2016. Вижте тук.


26.09.2016 16:18
В АОП е публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация под номер в АОП 750378/26.09.2016г., с което се удължават сроковете за подаване и отваряне на офертите. С решението може да се запознаете тук.

26.09.2016
Публикуван е Доклад от работата на комисията  назначена със заповед № З-378/21.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

26.09.2016 15:59

Публикуван е Доклад от работата на комисията  назначена със заповед № З-378/21.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни. Вижте тук


26.09.2016
Публикуван е Протокол от работата на комисията  назначена със заповед № З-378/21.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

26.09.2016 15:59

Публикуван е Протокол от работата на комисията  назначена със заповед № З-378/21.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни. Вижте тук.30.08.2016
В АОП е публикувано решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № 747147/05.08.2016г., с което се удължават сроковете за подаване и отваряне на офертите.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

30.08.2016 16:45

Обявление за изменение или допълнителна информация № 747147/05.08.2016г., с което се удължават сроковете за подаване и отваряне на офертите.


30.08.2016
Публикуван е Доклад от 30.08.2016 от работата на комисията  назначена със заповед №З-343/30.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

30.08.2016 16:45

Публикуван е Доклад от работата на комисията  назначена със заповед №З-343/30.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни


30.08.2016
Публикуван е Протокол от работата на комисията  назначена със заповед №З-343/30.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-11/05.08.2016

30.08.2016 16:41

Публикуван е Протокол от работата на комисията  назначена със заповед №З-343/30.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни


05.08.2016
Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на  ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „ Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции:

3 - Плодове и зеленчици; 7 - Перилни и миещи препарати ”, публикувано в АОП на 05.08.2016г., както следва:
Под № 743692 – решение за откриване на процедурата 
Под № 743694 – обявление за поръчка

Вид процедура:

Публично състезание

Обект на поръчката:

Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни

Прогнозна стойност:

63 600 GN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

може да изтеглите от ТУК(размер 2.7 MB)

Срок за получаване на документация за участие

 29.08.2016 г.Час: 17:00

Платими документи

 НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 29.08.2016 г.  Час: 17:00

Условия за отваряне на офертите

 Дата:  30.08.2016 г.  Час: 11:00

Място за отваряне на офертите

 Община Струмяни,с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, зала на общински съвет

Дата на публикуване в електронната преписка

 05 август 2016  17:15

Дата на изпращане в АОП

 05 август 2016 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС