Защита на потребителите
ОП-10/26.05.2016
електронна преписка
 
02.11.2016
Публикуван е договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция 6 - Хляб и хлебни изделия - ДГ-136/04.10.2016 с фирма "Еталон 66" ЕООД

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/26.05.2016

02.11.2016 16:38

ДГ-136/04.10.2016 по обособена позиция 6 - Хляб и хлебни изделия вижте тук.
29.09.2016 Публикувани са договори за възлагане на обществената поръчка за следните позиции: 
  1. Мляко и млечни продукти - ДГ-124/31.08.2016
  2. Месо и месни изделия - ДГ-ДГ-123/29.08.2016
  3. Консерви - ДГ-126/31.08.2016
  4. Разни хранителни продукти - ДГ-125/31.08.2016

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/26.05.2016

29.09.2016 18:30

ДГ-124/31.08.2016
ДГ-123/29.08.2016
ДГ-126/31.08.2016
ДГ-125/31.08.201629.09.2016 18:05
В АОП под  №751061 на 29.09.2016 е публикувано обявление за възложена поръчка, с което може да се запознаете тук.

05.08.2016
Публикувано е Решение №З-297/05.08.2016 за обособени позиции №2 - Месо и месни изделия, №3 - Плодове и зеленчуци, № 4 - Консерви, №5 - Разни хранителни продукт - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др., №6 - Хляб и хлебни и №7 - Перилни и миещи препарати относно класирането и определянето на изпълнител по тези позиции.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/26.05.2016

05.08.2016 17:30

Решение №З-297/05.08.2016 за обособени позиции №2 - Месо и месни изделия, №3 - Плодове и зеленчуци, № 4 - Консерви, №5 - Разни хранителни продукт - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др., №6 - Хляб и хлебни и №7 - Перилни и миещи препарати относно класирането и определянето на изпълнител по тези позиции.05.08.2016
Публикувано е Решение №З-296/05.08.2016 г. за обособена позиция № 1 - Мляко и млечни продукти относно обявяването на класирането и определянето на изпълнител по тази позиция.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/26.05.2016

05.08.2016 17:30

Решение №З-296/05.08.2016 г. за обособена позиция № 1 - Мляко и млечни продукти относно обявяването на класирането и определянето на изпълнител по тази позиция.


03.08.2016
Публикуван е Доклад от работата на комисията за оценяване и класиране на участниците в процедурата, утвърден на 03.08.2016г. по обособени позиции №2 - Месо и месни изделия, №3 - Плодове и зеленчуци, №4 - Консерви, №5 - Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др., № 6 - Хляб и хлебни изделия и №7 - Миещи и перилни препарати и консумативи. 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/26.05.2016

03.08.2016 14:38

Доклад от работата на комисията за оценяване и класиране на участниците в процедурата, утвърден на 03.08.2016г. по обособени позиции №2 - Месо и месни изделия, №3 - Плодове и зеленчуци, №4 - Консерви, №5 - Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др., № 6 - Хляб и хлебни изделия и №7 - Миещи и перилни препарати и консумативи.


03.08.2016
Публикуван е Протокол от работата на комисията от 27.07.2016 г.  по обособени позиции №2 - Месо и месни изделия, №3 - Плодове и зеленчуци, №4 - Консерви, №5 - Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др., № 6 - Хляб и хлебни изделия и №7 - Миещи и перилни препарати и консумативи. 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/26.05.2016

03.08.2016 14:57

Протокол от работата на комисията от 27.07.2016 г.   по обособени позиции №2 - Месо и месни изделия, №3 - Плодове и зеленчуци, №4 - Консерви, №5 - Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др., № 6 - Хляб и хлебни изделия и №7 - Миещи и перилни препарати и консумативи. 


03.08.2016
Публикуван е Потокол от работата на комисията за оценяване и класиране на участниците в процедурата от 19.07.2016  по обособени позиции №2 - Месо и месни изделия, №3 - Плодове и зеленчуци, №4 - Консерви, №5 - Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др., № 6 - Хляб и хлебни изделия и №7 - Миещи и перилни препарати и консумативи. 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/26.05.2016

03.08.2016 14:57

Протокол от работата на комисията за оценяване и класиране на участниците в процедурата от 19.07.2016 г.  по обособени позиции №2 - Месо и месни изделия, №3 - Плодове и зеленчуци, №4 - Консерви, №5 - Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др., № 6 - Хляб и хлебни изделия и №7 - Миещи и перилни препарати и консумативи. 


27.07.2016

 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/26.05.2016

27.07.2016 14:40

Доклад от работата на комисията за оценяване и класиране на участниците в процедурата, утвърден на 27.07.2016 г.27.07.2016
Публикуван е Протокол от работата на комисията за оценяване и класиране на участниците в процедурата от 19.07.2016 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/26.05.2016

27.07.2016 14:38

Протокол от работата на комисията за оценяване и класиране на участниците в процедурата от 19.07.2016 г.27.07.2016
Публикуван е Протокол от работата на комисията за оценяване и класиране на участниците в процедурата от 06.07.2016 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-10/26.05.2016

27.07.2016 14:35

Протокол от работата на комисията за оценяване и класиране на участниците в процедурата от 06.07.2016 г.


22.07.2016 11:35
До участниците в обществена поръчка открита с решение № 734455/26.05.2016г. с предмет: Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1. Мляко и млечни продукти; 2. Месо и месни изделия; 3. Плодове и зеленчуци; 4. Консерви; 5. Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.; 6. Хляб и хлебни изделия; 7. Перилни и миещи препарати и консумативи, относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 27.07.2016 г. от 11:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка - за обособени позиции -  № 2- Месо и месни изделия; № 3. Плодове и зеленчуци; № 4. Консерви; № 5. Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.; № 6. Хляб и хлебни изделия; № 7. Перилни и миещи препарати и консумативи. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 
13.07.2016 16:35
 
До участниците в обществена поръчка открита с решение № 734455/26.05.2016г. с предмет: Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 1. Мляко и млечни продукти; 2. Месо и месни изделия; 3. Плодове и зеленчуци; 4. Консерви; 5. Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.; 6. Хляб и хлебни изделия; 7. Перилни и миещи препарати и консумативи, относно изпълнение разпоредбите на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 19.07.2016г. от 10:00 часа в залата на общински съвет Струмяни, сградата на община Струмяни, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение на обществената поръчка - за обособена позиция № 1 - Мляко и млечни продукти. На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 07.07.2016
 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано в АОП на 07.07.2016 г. под № 739585

Дата на публикуване в електронната преписка

 7 юли 2016  16:45

Дата на изпращане в АОП

 7 юли 2016 г.


16.06.2016
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано в АОП на 16.06.2016 г. под № 736869

Вид процедура:

 Публично състезание

Обект на поръчката:

 Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи

Прогнозна стойност:

 201 600  BGN без ДДС

Пълен комплект документи(с измененията), необходими за участие:

 може да изтеглите от ТУК(размер 5.7 MB)

Срок за получаване на документация за участие

 05.07.2016 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 05.07.2016 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

 Дата: 06.07.2016 г.  Час: 11:00

Място за отваряне на офертите

 Община Струмяни,с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 16 юни 2016  15:50

Дата на изпращане в АОП

 16 юни 2016 г.


 
26.05.2016

Община Струмяни на основание чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на община Струмяни, разделена на следните обособени позиции:1. Мляко и млечни продукти; 2. Место и месни изделия; 3. Плодове и зеленчуци; 4. Консерви; 5. Разни хранителни продукти - захарни и тестени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.; 6. Хляб и хлебни изделия; 7. Перилни и миещи препарати и консумативи, публикувани в АОП на 26.05.2016г., както следва: №734455 - решение за откриване на процедурата и № 734456 - обявление за поръчка.

 

Вид процедура:

Публично състезание

Обект на поръчката:

Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи

Прогнозна стойност:

 221 900  BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

може да изтеглите от ТУК(размер 14.5 MB)

Срок за получаване на документация за участие

16.06.2016 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

16.06.2016 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 17.06.2016 г.  Час: 11:00

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни,с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

 26 май 2016  17:05

Дата на изпращане в АОП

26 май 2016 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС