Защита на потребителите
ОП-2/25.06.2015
електронна преписка
 
17.08.2015
Публикуван е договор ДГ-228/22.07.2015 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни” 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-2/25.06.2015
 

17.08.2015 15:58

Договор ДГ-228/22.07.2015 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни” 

15.07.2015
Публикуван е Протокол от работата на комисия назначена със Заповед З-317/08.07.2015 на Кмета на община Струмяни, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни” 

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-2/25.06.2015
 

15.07.2015 11:22

Протокол от работата на комисия за разглеждане и оценка на оферти, назначена във връзка с обществената поръчка

 
25.06.2015
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма „А” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни”, публикувана под № 9043189 в портала на АОП на 25.06.2015 г.

Вид процедура:

Публична покана

Срок на валидност на публичната покана

07 юли 2015 г.

Срок за подаване на оферти

07.07.2015 г. до 17.00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Изтеглете от ТУК (размер 783 KB )

 

Дата на изпращане в АОП

25.06.2015

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

25.05.2015 15.15


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС