Защита на потребителите
Съобщения на ОИК

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ  СТРУМЯНИ

Е-MAILIK_STRUMYANI2011@ABV.BG; ТЕЛ./ФАКС: 07434/20-10

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 23.10.2011 ГОД. НА 17.10.2011 ГОД. /ПОНЕДЕЛНИК/ОТ 12.00 ЧАСА В ЧИТАЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” СЕЛО МИКРЕВО  ЩЕ СЕ  ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ.


ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

______________________________________________________________________


СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска избирателна комисия - Струмяни уведомява заинтересованите лица за броя и местонахождението на секциите, в които могат да гласуват избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат и зрението, а именно: 

  1. Секция № 014900001 в с.Струмяни с място на гласуване – училище първи етаж, с адрес: ул.“Св.Св.Кирил и Методий” №3
  2. Секция № 014900005 в с.Микрево с място на гласуване – кметство с.Микрево, с адрес: ул. “Феникс” №1
  3. Секция № 014900006 в с.Микрево с място на гласуване – училище първи етаж, с адрес: ул. “Будител” №1 (източен вход)
  4. Секция № 014900010 в с. Илинденци с място на гласуване – сграда на бивше читалище, с адрес: ул. “Белица” №8

Заявки за помощ във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс могат да се правят в Община Струмяни, пл. „7-ми Април” № 1, на телефони:07434/3108 от понеделник до петък в часовото време 8.00ч. - 17.00ч.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС