Защита на потребителите
"Мрежа автентична Европа” по програма „Европа на гражданите”

/assets/Loga/logo europe for citizens.JPG      /assets/Loga/loga authentic europe network.jpg
http://network.authen.eu/

Info about the Project    Structure and Regulation   AEN Ebook

Проектът „Мрежа Автентична Европа“ е финансиран от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“

 

Приложим към Направление 2 - Мярка 2.2 „Мрежи от градове“

Мярка 2.3 „Проекти за гражданските общества“;

Направление 1 -  "Европейска памет"

По този проект бяха организирани 6 събития:

Събитие 1 – Стартова среща

Участие: Събитието събра над 100 граждани, включително двама участници от Агиа, Гърция, двама от провинция Бургос, Испания, двама от Нашар, Малта, двама от Сардиния, Италия  и 107 български участници от Струмяни, Микрево, Илинденци, Благоевград, София и Сандански.

Място/Дата: Събитието се състоя в Струмяни, България, от 24.10.2014 до 26.10.2014

Кратко описание: Петте европейски партньораи се срещнаха, за да поставят основите на мрежата, правилата и принципите за ръководство, координация, комуникация, оценка и разпространение. По време на тридневния семинар партньорите представиха и дискутираха предложенията за селски туризъм на съответните общини, както и нуждите и предизвикателствата заедно с възможни решения, които да бъдат изпълнени чрез Мрежата. Обмяната на опит и умения позволи на експертите да определят обща основа за сътрудничество.

 

Събитие 2 – Семинар: Предизвикателства и дори практики за опазване и управление на околната среда, културните обекти и местните традиции

Участие: Събитието събра 140 граждани, от които 10 от Струмяни, България, 10 от Агиа, Гърция, 10 от Нашар, Малта и 10 от Бургос, Испания и 100 италиански участници от Мандас и Кглиари. 

Място/Дата: Събитието се състоя в Мандас, Италия, от 16.01.2015 до 18.01.2015

Кратко описание: Бяха представени предизвикателствата и практиките при опазването и управлението на околната среда, културните обекти и местните традиции в България, Гърция, Италия, Испания и Малта. Участниците работиха, за да установят общите предизвикателства пред тях, обсъждаха добри практики от различните местности, както и възможностите те да бъдат адаптирани и приложени в различни територии, като се вземат в предвид спецификите на всеки регион.

 

Събитие 3 – Кръгла маса и публичен дебат: Гражданите и управлението

Участие: Събитието събра 142 граждани, от които 10 от Струмяни, България, 10 от Бургос, Испания, 10 от Нашар, Малта и 10 от Сардиния, Италия и 102 от Агиа, Велика и Лариса.

Място/Дата: Събитието се състоя в Агиа, Гърция, от 24.03.2015 до 26.03.2015

Кратко описание: Фокусът на кръглата маса беше върху активното включване на местните общности в опазването на културното наследство и развитието на туризма. Участниците се съгласиха относно значението на развитието на устойчиви форми на туризъм с цел опазване на културното и природното наследство на местните общности. Презентациите и дискусиите по време на семинара се фокусираха върху два важни аспекта, а именно опазването на културното наследство и употребата му за развитието на устойчив туризъм чрез активното включване на местните.

 

Събитие 4 – Образователен семинар и възстановка: „Превръщането на традиционни магически практики в туристически атракции”

Участие: Събитието събра 144 граждани, от които 10 от Струмяни, България, 10 от Агия, Гърция, 10 от Сардиния, Италия, 10 от Бургос, Испания и 104 от Малта.

Място/Дата: Събитието се състоя в Нашар, Малта, от 04.06.2015 до 06.06.2015

Кратко описание: Основният акцент на семинара беше върху интерактивното теоретично и практическо обучение, главно насочено към местните власти, местните общности и изпълнителите. Чрез конкретни примери от традиционни магически практики, използвани с туристически цели, които бяха представени от партньорите, бяха установени необходимите ресурси и средства  за образование и обучение на местните граждани с цел развитието на висококачествени автентични туристически атракции основаващи се на традициите.

 Събитие 5

Участие: Събитието събра 196 граждани, включително 10 участници от Агия, Гърция, 10 от Сардиния, Италия, 10 от Нашар, Малта, 10 от Бургос, Испания, 4 от Турция, 1 от Киргистан, 1 от Францияи 150 български участници от Струмяни, Микрево, Илинденци, Сандански, Благоевград и София.

Място/Дата: Събитието се състоя в Струмяни, България, от 20.07.2015 до 22.07.2015

Кратко описание: Официалното откриване на събитието бе последвано от кръгла маса: Построяването на ясна бъдеща картина, където специалният гост на събитието – г-н Ноел Орсат, представи най-добрата практика до сега: „Пътят на Карл Велики” и маршрутът „Европейски приказки и легенди”. Последното е Европейска инициатива, към която община Струмяни работи, за да се присъедини. Присъединяването на Струмяни беше представено от лидера на изследователския екип на Сдружение Юни Партнерс – професорът по археология и културен туризъм проф.Васил Марков. Всички партньори в проекта представиха най-добрите си практики, включително Турция и Киргистан, които бяха представлявани от специални гости. Последният ден беше посветен на практически демонстрации, възстановки, както и дебат относно бъдещето на Мрежата, който доведе до намирането на общи практически стъпки и действия за устойчива Мрежа и нейното разширяване след края на проекта.

 Събитие 6 – Форум за предприемачество и селски туризъм

Участие: Събитието събра 140 граждани, от които 10 от Струмяни, България, 10 от Сардиния, Италия, 10 от Агия, Гърция, 10 от Нашар, Малта и 100 испански учасници от Лерма и Бургос.

Място/Дата: Събитието се състоя в Бургос, Испания, от 18.09.2015 до 20.09.2015

Кратко описание: По време на форума бяха обсъдени различни примери и подходи за насърчаване на предприемачеството. Домакинът на събитието представи успешни проекти в сферата на предприемачеството, чиито автори споделиха техния опит и практически съвети. След това участниците в проекта, заедно с местни граждани, обсъдиха и представиха резултатите от проекта, Мрежата и стратегии и мерки за устойчивост и разширяване. Беше обсъдено и бъдещото развитие на международните мрежи за сътрудничество и предизвикателствата и възможностите пред тях.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС