Новини
MЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ при община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2020 г.
29.01.2020

MЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ при община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2020 г.

 

На основание разгледаните документи Комисията за подбор на документи и провеждане на събеседване с кандидатите взе решение да допусне до интервю на  31.01.2020 г. /петък/ в 10:30 часа в залата на Общински съвет Струмяни, следните класирани кандидати:

  1. Красимира Иванова Тасева
  2. Илонка Йорданова Станоева
  3. Мариана Борисова Стоянова
  4. Снежана Любенова Шумпалова
  5. Величка Иванова Чиликова
  6. Красимира Костадинова Янева
  7. Миглена Бойкова Котева – Димитрова
  8. Христина Милкова Димитрова
  9. Стоица Ангелова Котева
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?