Новини
Протокол от работата на комисия
31.05.2019

В изпълнение на Заповед № З-90/22.04.2019 г. на Кмета на община Струмяни, поради недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, комисията извърши допълнително разпределение в съседни землища за стопанската 2019–2020 година на собственици на  регистрирани животновъдни обекти в съответните землища на територията на Община Струмяни. За дейността си комисията състави протокол за окончателно разпределение на имотите, с който може да се запознаете тук.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?