Защита на потребителите
Новини
Провеждане на растителнозащитни дейности от ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ПОДЕЛЕНИЕ „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”
10.05.2024


В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ДП „НКЖИ“ РП „Енергосекция – София“ уведомява, че :

Ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние 6 м от глава релса от двете страни, с препарат НАСА ТАФ. Ще се преустановява пръскането шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

Препаратът е разрешен за употреба в Р.България с удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита № 0031-5/20.08.2020 г. и с Заповед №- РД 11 – 1854/12.08.2020  г. на Министерството на земеделието и горите. Активното вещество е 360 г/л глифозат, с партиден № АМ00-А03NHOO7-FFYV.

НАСА ТАФ не е токсичен за пчели!

Карантинен срок 30 дни, при доза 2% – 4% разтвор.

Пръскането ще бъде извършено по следния график:

Гара, междугарие

Дата на започване

Дата на приключване

Работни дни

Генерал тодоров - Кулата

07.05.2024г.

08.05.2024г.

1

Генерал Тодоров - Петрич

09.05.2024г.

10.05.2024г.

1

Сандански - Дамяница

11.05.2024г.

12.05.2024г.

1

Кресна - Струмяни

13.05.2024г.

14.05.2024г.

1

Струмяни - Сандански

15.05.2024 г.

17.05.2024г.

2

Генерал Тодоров - Дамяница

18.05.2024г.

19.05.2024г.

1

Графикът подлежи на промяна при лоши метеорологични условия.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в Подрайон „Генерал Тодоров“.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС