Защита на потребителите
Новини
ПОКАНА ЗА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАЛ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFPR001-3.001 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” И ВЪЗМОЖОСТТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА САНДАНСКИ – ПЕТРИЧ – СТРУМЯНИ (МИРГ - САНДАНСКИ – ПЕТРИЧ – СТРУМЯНИ)
08.02.2024

 


Във връзка със стартирал прием по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ Ви каним на среща за излъчване на представители на всички заинтересовани страни за създаване на Местно партньорство и водещ партньор – кандидат за получаване на безвъзмездна финансова помощ за създаване на Местна инициативна рибарска група. Партньори могат да бъдат представители на рибарски, аквакултурни, туристически или други изразяващи местната идентичност на територията на общините  Сандански, Петрич и Струмяни.

Партньорството ще се формира от представители на публичните и частните местни социално-икономически интереси и може да е подкрепено от представители на рибарски и/или аквакултурни, риболовни и/или ловно-рибарски, туристически и други, изразяващи местната идентичност юридически лица/организации на територията на общините Сандански, Петрич, Струмяни.

Срещата ще се проведе в залата на Общински съвет – Сандански, в сградата на община Сандански, находяща се на бул. „Свобода“ №14 в град Сандански  от 11:00 ч. на 13.02.2024 г. (Вторник)

За въпроси и повече информация може да се обърнете към лицето за контакт:

Общинска администрация – Сандански / Иван Гюров Дирекция „СИППП“ на тел: +359746/89070 или е-мейл: iv.gyurov@sandanski.bgTranslate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС