Защита на потребителите
Новини
Общински съвет Струмяни обявява процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Сандански
01.12.2023
На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ и Решение № 28 от 27.11. 2023 г. на Общински съвет- Струмяни се открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Сандански с определен брой от 5 / петима / кандидати, съобразно решение на Общото събрание на съдиите при Окръжен съд- Благоевград и правилата за нейното провеждане.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС