Защита на потребителите
Новини
С настъпването на горещините намалява и дебита на водоизточниците. Бъдете отговорни!
13.07.2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на община Струмяни,
Предвид предстоящите горещи летни дни, съгласно информация от метеорологичните прогнози и във връзка с получено писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, с цел превенция и предвид възможни ограничения във водоползването, поради намаляване на дебита на водохранилищата за населените места на територията на община Струмяни, Ви уведомяваме и призоваваме за предприемане на превантивни действия!
Ограничавайте ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и други!
Благодарим Ви предварително за оказаното съдействие и разбиране!
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?