Защита на потребителите
Новини
Общински съвет Струмяни обявява процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Сандански
05.06.2023
На основание чл.68, ал.1 от ЗСВ и Решение № 400 от 29.05. 2023 г. на Общински съвет- Струмяни се открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Сандански с определен брой от 5 / петима / кандидати, съобразно решение на Общото събрание на съдиите при Окръжен съд- Благоевград и правилата за нейното провеждане.
Обявата можете да видите тук.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?