Защита на потребителите
Новини
MЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СТРУМЯНИ НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ ПРЕЗ 2023 Г.
21.03.2023

На основание разгледаните документи Комисията взе решение да допусне до интервю на 24.03.2023 г. /петък/ в 10:30 часа, следните класирани кандидати:

  1. Величка Димитрова Иручева
  2. Красимира Костадинова Янева
  3. Мирослава Димчева Костадинова
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?