Защита на потребителите
Новини
22 март - Световен ден на водата!
16.03.2023

Всяка година Световният ден на водата се отбелязва на 22 март и има за цел да повиши осведомеността и да подтикне към действия за справяне с кризата с питейната вода и достъпа до санитарно-хигиенни условия. Събитието се координира от механизма на ООН за достъп до вода (ОНН–Вода), който представлява структура, управлявана от един или повече членове и партньори, с определен мандат. Темата е предложена предварително от координационния механизъм и е съобразена с годишната публикация на Доклада на ООН за развитието на водите в световен мащаб, публикуван от ЮНЕСКО от името на координационния механизъм на ООН, като изготвянето му се координира от Програмата на ЮНЕСКО за оценка на световните води.
Ключови факти:
1,4 милиона души умират годишно, а животът на 74 милиона ще бъде съкратен, заради болести, свързани със замърсена вода, липса на канализация и лоша хигиена. (СЗО 2022);
Предотвратими заболявания като холера и коремен тиф представляват смъртна заплаха за общности, живеещи с недобре управлявани водоснабдителни и санитарни услуги, а последиците от заболявания свързани с чревни инфекции или недохранване могат да се отразят за цял живот.
Днес 1 от 4 души (2 милиарда души) по света нямат достъп до безопасна питейна вода. (СЗО/УНИЦЕФ 2021);
„Безопасна“ е съкращение за официалния термин „безопасно управлявана“, което означава питейна вода, която е достъпна в жилищата или сградите, налична при необходимост и без опасно замърсяване.
Почти половината от световното население (3,6 милиарда души) страда от липса на безопасни санитарни условия. (СЗО/УНИЦЕФ 2021);
„Безопасна канализация“ (официално „безопасно управлявана канализация“) е тоалетна, която не се споделя с други домакинства и където човешките отпадъци се изхвърлят безопасно на място или се отстраняват и третират извън обекта.
1,8 милиарда души посещават или работят в здравни заведения без основни водоснабдителни услуги. (СЗО 2021);
Това означава, че почти една четвърт от световното население работи или се лекува в клиники или болници, където водоснабдяването е на повече от 30 минути пеша или се черпи от незащитен източник като извор, река или езеро.
В световен мащаб 44 процента от битовите отпадъчни води не се пречистват безопасно. (ООН-Вода 2021)
Това означава, че почти половината от всички отпадъчни води на домакинствата (от тоалетните, мивките, канализацията и улуците) се връщат обратно в природата, без да бъдат пречистени.
Влажните зони се пресушават за нуждите на селското стопанство, като повече от 50 процента от тях са загубени от 1900 г. насам. (Програма на ООН за околната среда)
Това е една от многото връзки между водната и климатичната криза. Загубата на влажни зони премахва местообитанията на много видове, намалява броя на жизненоважните растения, които улавят въглерод и унищожава екосистема, която естествено филтрира водата и защитава от наводнения.
Очаква се глобалното търсене на вода да се увеличи с 55 процента до 2050 г., главно поради нарастващите нужди на производството (400 процента увеличение). (ОИСР 2012)
Нарастващото население на планетата ще консумира повече от всичко. Водата е ограничен ресурс под нарастващ натиск и затова спешно трябва да бъдем много по-ефективни и по-справедливи в това как се използва, къде и за кого.
72 на сто от цялото количество водни ресурси се употребяват от селското стопанство, 16 на сто от общините за домакинствата и услугите и 12 на сто от промишлеността. (ООН-Вода 2021)
Селското стопанство е най-големият потребител на вода в света. Тъй като населението на планетата расте и изисква повече храна, ние трябва да направим земеделието много по-ефективно при използването на вода.
Охлаждането на електроцентралите е отговорно за 43 процента от общото потребление на прясна вода в Европа (при повече от 50 процента в няколко страни) и почти 50 процента в САЩ. (ООН 2014)
Отново, това е връзка между действията по отношение на водата и действията по отношение на изменението на климата. Колкото по-бързо се отдалечим от водно-интензивното производство на енергия, толкова по-бързо можем да намалим емисиите на парникови газове и да намалим натиска върху водата.
Само 24 държави съобщават, че всичките им трансгранични басейни са обхванати от споразумения за сътрудничество. (ЮНЕСКО и ИКЕ на ООН 2021)
По-голямата част от страните имат водни ресурси – езера, реки, подпочвени водоносни хоризонти, които се намират над или под национална граница. Тъй като търсенето на вода се увеличава и изменението на климата оказва своето влияние върху водните ресурси, съществува ясна необходимост държавите да си сътрудничат за управлението на тези жизненоважни ресурси.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС