Защита на потребителите
Новини
Закриваща пресконференция на 14.03.2023 г.
09.03.2023

Във връзка с изпълнение на дейности по Административен договор № BG05M9OP001-2.090-0014-С01 по проект „Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни”, процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, имаме удоволствието да Ви поканим на закриваща пресконференция, която ще се проведе на 14.03.2023 г. /вторник/ от 11:00 ч. в залата на НЧ „Будител-1997“ на адрес: Пл. „7-ми април“ № 2, с. Струмяни, обл. Благоевград.


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС