Защита на потребителите
Новини
Срокът за доброволно плащане на местните данъци и такси за 2022 г. изтече. Започва трупането на лихва върху неплатените задължения.
14.11.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Струмяни уведомява всички данъкоплатци, че срокът за доброволно плащане на данък върху недвижимото имущество, данък върху  превозните средства, патентен данък и такса върху битовите отпадъци изтече на 31 октомври 2022 г. След тази дата се начислява законова лихва върху цялата сума.

Важно условие за редовност при периодичния технически преглед на превозните средства е заплащането на данъка.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?