Новини
Режим на водоползването в с. Раздол, с. Гореме и с. Цапарево
29.07.2022


СЪОБЩЕНИЕ

на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

От 22.07.2022 г. се въвежда режим на водоползването в с. Раздол при следния график:
• За източната част на с. Раздол (кметството и всички имоти на изток от него) – ще се подава вода всеки ден от 13.00 до 21.00 часа.
• За западната част на с. Раздол – ще се подава вода всеки ден от 08.00 до 13.00 часа.
• За цялото с. Раздол – ще бъде преустановено водоподаването от 21.00 до 08.00 часа на следващия ден.

От 22.07.2022 г. се въвежда режим на водоползването в с. Цапарево при следния график:
• За висока зона на с. Цапарево (площада и всички имоти с теренни коти над него) – ще се подава вода всеки ден от 13.00 до 21.00 часа.
• За ниска зона на с. Цапарево – ще се подава вода всеки ден от 08.00 до 13.00 часа.
• За цялото с. Цапарево – ще бъде преустановено водоподаването от 21.00 до 08.00 часа на следващия ден.

От 22.07.2022 г. се въвежда режим на водоползването с. Гореме при следния график:
• За висока зона на с. Гореме (кметството и всички имоти с теренни коти над него) – ще се подава вода всеки ден от 13.00 до 21.00 часа.
• За ниска зона на с. Гореме – ще се подава вода всеки ден от 08.00 до 13.00 часа.
• За цялото с. Гореме – ще бъде преустановено водоподаването от 21.00 до 08.00 часа на следващия ден.


От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?