Новини
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНИТЕ КОНЧЕ И СТРУМЯНИ“
08.07.2021

Проект
 CB006.2.12.142, "Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни"


НА 7-МИ ЮЛИ 2021 ГОДИНА, В ЗАЛАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ-1936" СЕЛО МИКРЕВО, СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНИТЕ КОНЧЕ И СТРУМЯНИ“ !
Община Струмяни, в качеството си на водещ партньор по проект: „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“, с реф. № CB006.2.12.142, финансиран по Програма Интеррег - ИПП ТГС България – Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006, бе домакин в заключителна пресконференция, която се проведе в залата на Народно Читалище "Братя Миладинови-1936" село Микрево.
След приветствените и благодарствени думи за свършената работа на двамата градоначалници на партньорските общини по проекта, Конче и Струмяни, г-н Емил Илиев и г-н Благой Илиев , бяха представени резултатите от проведените дейности, заложени по проекта. А именно - изграждането на подпорни стени и рехабилитация на речното корито на река Дединска в гр. Конче и съответно изграждане на защитна конструкция чрез геоклетки на речното корито на река Цапаревска в село Микрево, община Струмяни с цел превенция на местното население от наводнения, бедствия и аварии.


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2014 -2020, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез програмата Интеррег-ИПП ТГС България - Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?