Защита на потребителите
Новини
Стартира строителството по участъка на Фаза 2, Етап 1 за Подобряване на проводимостта на речното корито на река Цапаревска по проект CB006.2.12.120
12.04.2021


В рамките на Проект „Да опазим жителите на една планина  по две реки“, Реф. № CB006.2.12.120, Договор за БФП № РД-02-29-160/12.07.2019 стартира изпълнението на строителните работи за участъка на Фаза 2, Етап 1 за Подобряване на проводимостта на речното корито на река Цапаревска, община Струмяни, чрез ремонтни и възстановителни дейности. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006.

Община Струмяни, България изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006, с № РД-02-29-160/12.07.2019 за финансиране на проект „Да опазим жителите на една планина  по две реки“, реф. № CB006.2.12.120. Този проект Община Струмяни изпълнява в партньорство с Община Берово, Република Северна Македония.

Основната инвестиционна дейност на Община Струмяни по проекта е Ремонтни и възстановителни работи за подобряване на проводимостта на река Цапаревска - Фаза 2, Етап 1 с обща дължина на участъка 291 метра.  Участъкът стартира при т. 32 и приключва при същесвуващ мост (т. 47). Договорът за строителство е сключен на 30.12.2020г., а строителната площадка е открита на 15.02.2021г. Общата стойност на строителните работи по договор е 260 332.82 лева без ДДС и 312399.38 лева с ДДС. Продължителността на изпълнението е 4 месеца.


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2014 -2020, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?