Новини
Започна строителството по участъка за Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска във Фаза II, Етап II по проект CB006.2.12.142
09.04.2021


В рамките на Проект: „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“, реф. № CB006.2.12.142, Договор за БФП № РД-02-29-162/12.07.2019 стартира изпълнението на строителните работи за участъка на Фаза II, Етап II за Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска, община Струмяни. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006.

Община Струмяни, България изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006, с № РД-02-29-162/12.07.2019  за финансиране на проект „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“, реф. № CB006.2.12.142. Този проект Община Струмяни изпълнява в партньорство с Община Конче, Република Северна Македония, която е и Водещ партньор.

Основната инвестиционна дейност на Община Струмяни по проекта е Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска (II етап на Фаза II), Община Струмяни с обща дължина на участъка 286 метра. Участъкът стартира при т. 47 и приключва при връзката с река Струма. Договорът за строителство е сключен на 30.12.2020г., а строителната площадка е открита на 15.02.2021г. Общата стойност на строителните работи по договора за Фаза II, Етап II е 267 859.95 лева без ДДС и 321 431.94 лева с ДДС. Продължителността на изпълнението е 4 месеца.


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2014 - 2020, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?