Новини
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за собствениците на имоти в село Струмяни и село Илинденци, община Струмяни!
16.04.2021
Във връзка с процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в с. Струмяни и с. Илинденци, Ви информираме, че ще се извършват геодезически измервания в определени по график дни.
Задължително и препоръчително е всички собственици на имоти и сгради в съответното населено място, да представят на служебното лице при поискване - акт, удостоверяващ правата върху имота (нотариален акт или друг вид документ), както и други данни, ако е необходимо.
Призоваваме Ви да бъдете активни и акуратни!

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?