Защита на потребителите
Новини
ДНЕС СЕ ПРОВЕДЕ ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПО ПРОЕКТ „ДА ОПАЗИМ ЖИТЕЛИТЕ НА ЕДНА ПЛАНИНА ПО ДВЕ РЕКИ“!
16.06.2020


Днес 16.06.2020 г. от 11:30 ч. (вторник) в залата на НЧ „Будител-1997“ – с. Струмяни се проведе откриваща пресконференция по проект „Да опазим жителите на една планина по две реки“, с реф. № CB006.2.12.120, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ-ИПП България - Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006“.

На пресконференцията присъстваха кметове и кметски наместници от Община Струмяни, представители от ОбА Струмяни, ЦСРИ Струмяни , жители на общината, гости  и журналисти.

Водещ партньор по проекта е  Община Струмяни и партньор от страна на Република Северна Македония е община Берово. Кметът на община Струмяни , г-н Емил Илиев  откри пресконференцията с поздравителни думи и запозна присъстващите  с основните дейности по проекта и предстоящите такива по него. Кметът на община Берово г-н Звонко Пекевски, поради наложените противоепидемични мерки, свързани с Ковид-19, поздрави присъстващите  с видео обръщение, като пожела успех и ползотворна реализация на всички заложени в проекта цели и дейности.

Настоящият проект има за цел предотвратяване и смекчаване на последствията от природни и предизвикани от човека бедствия  по поречието на двете реки от съседните общини с трансгранично измерение и въздействие.

Общият бюджет на проекта е в размер на 397 739,11 евро.

Проектът включва две основни дейности:

Директни инвестиции -  подобряване на проводимостта на реките Цапаревска и Брегалница чрез екологични крайбрежни и укрепителни дейности.

Инвестиране в обучение – за местното население и общинската администрация, насочено към повишаване на капацитета за екологични решения и предотвратяване на риска.

Реализацията на проекта е заложена в рамките на 24 месеца и ще бъдат постигнати  главните  цели на проекта:

  • повишаване на безопастността на населението в Струмяни и Берово от природни бедствия и превенция на заливането на основните селища;
  • превенция на наводненията в урбанизираните територии чрез корекция на речните;
  • повишен капацитет на публичните институции и повишена информираност на населението за бедствията.

Тази публикация е направена със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България - Северна Македония 2014-2020, CCI 2014TC16I5CB006. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?