Новини
От 01.06.2020 г. /понеделник/ детска градина „Патиланци” започва работа с деца!
22.05.2020
СЪОБЩЕНИЕ

Детска градина  „Патиланци” с групи в село Микрево, Струмяни и Илинденци, започва работа с деца – присъствена форма от 01.06.2020 г /понеделник/ при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Опасността от епидемия и заразяване с вирус COVID-19  далеч не са отминали. Основната отговорност е на родителите!
Затова, апелираме - децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи, където е единствената сигурна и безопасна среда!
Посещенията на децата не са със задължителен характер, поради което няма да бъдат обвързани със социалните придобивки!

Уважаеми родители,

Осигурете си време и търпение и спазвайте изискванията и указанията на персонала и физическата дистанция!

Необходимо е родителите да подадат  Декларация за информирано съгласие  и  споделена отговорност/предварително или в деня на пристигане на детето в детската градина, с която декларират, че са информирани и  ще спазват новите правила за работа на детската градина.

***Образец на Декларация за информирано съгласие  и  споделена отговорност,  можете да изтеглите от сайта на община Струмяни или да попълните в деня на приема на детето.

Затова децата трябва  да бъдат водени от родителите/настойниците/ или друг  упълномощен възрастен .

Децата ще се приемат на двора , след измерване на температурата от медицинско  или друго лице от персонала  от 7.30 ч-8.30 ч.

При констатиране на температура или други хронични признаци/кашлица , хрема и др./, децата и придружаващите го ще бъдат върнати веднага.

За всяка група има определен вход , който ще бъде указан с маркировка или от служител на  детската градина.

С децата няма да се провеждат педагогически ситуации, затова режима и дейностите ще бъдат изнесени на открито при съобразяване с климатичните условия.

Почистването и дезинфекцията няма да се извършва в присъствието на деца.

 Помещенията ще се дезинфекцират  четири пъти дневно, а  дворните площадки всяка сутрин.

Родителите  да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската  градина, преди да се приберат в шкафчето.

Група със заявено присъствие  повече от 14 деца  ще  бъде разделена  в подгрупи.

 

Ръководството и екипът на детската градина, както и общинското ръководство, ще създадат организация, за да бъдат осигурени всички санитарно-хигиенни условия и спазени противоепидемичните мерки.

                         

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?