Дизайн : Head-Design

 

Проект - "Вълкът - сит, агнето - цяло"

 

Община Струмяни спечели проект „Вълкът – сит, агнето – цяло”, който се финансира от програма ФАР Трансгранично сътрудничествоBG2004/016-782.01.03.03 NatureprotectionBG-GR/“Насърчаване на опазването на околната среда и устойчивото развитие на граничните региони Българо- гръцки граничен регион”/.
Мащабният  проект  “Вълкът сит, агнето цяло” се реализира в партньорство с община Нигрита и Природо-научния музей в Серес /от гръцка страна/, българските общини Сандански, Симитли, Кресна, Петрич и неправителствената природозащитна организация “Фонд за дивата флора и фауна” /ФДФФ/. 81 997 евро е финансирането от програма ФАР на Европейския съюз, а собствения принос на община Струмяни и партньора ФДФФ е в размер на 6152 евро. По проекта е заложено поставянето на 18 електропастира на селски кошари, откриване на безплатна телефонна линия за сигнали при случай на нападение от хищници; раздаването на породисти каракачански кучета за стадата от настоящите общини, издаване на книжка и заснемане на филм за проблема “човек – хищник” и решаването му; провеждане на кампания за мерките за предотвратяване на нападенията от хищници; обучение на еколозите на общини и охраната на Национален парк “Пирин” – в помощ на хората; провеждане на международна конференция, съвместно с гръцките партньори за опита на другите страни; стъпки за институциализиране на компенсационната програма в местните общини и др. Продължителността на проекта е 12 месеца.

 

Проект "Опазване и популяризиране на биоразнообразите в община Струмяни,

чрез стимулиране развитието на природосъобразен туризъм"

 

Първостепенната цел на проекта е да подпомогне опазването на редките и застрашени растителни и животниски видове на територията на Община Струмяни. Да насочи общественото внимание към проблемите и необходимостта от опазване на природата и да разкрие  възможностите за развитие на природосъобразен туризъм в района.
Подцел на проекта е да обогати, разработи и популяризира природните и културно-историческите обекти представлаващи туристически интерес в Община Струмяни.