Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

ОП-8/28.09.2017

електронна преписка

28.09.2017
Стартира процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект "Активен живот" по обособени позиции:
ОП №1 "Изработване и доставка на брошури и диплянки" запазена за хора с увреждания;
ОП №2 "Изработка и доставка на тениски и шапки" на стойност запазена за хора с увреждания;
ОП №3 "Изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността". Информацията е публикувана в АОП под ID №9068749 от 28.09.2017 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

10 октомври 2017

Срок за подаване на оферти

 10.10.2017 г. до 17:00 часа

Прогнозна стойност:

12627.30 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

11.10.2017 г. 11:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(17 МБ Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

ID №9068749 от 28.09.2017 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

28.09.2017 14:28

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва