Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   
карта на сайта
  • On-line приложение за проект \"Активен живот\"
  • \"Мрежа автентична Европа” по програма „Европа на гражданите”
  • Административен регистър
  • Анкети
   • Подрубрика от тип Анкета
  • Архив вестник Струмяни
   • 2006
   • 2007
   • 2008
   • 2009
   • 2010
   • 2011
   • 2012
   • 2012
   • 2013
   • 2014
   • 2015
  • Банкови сметки
  • Второ заседание на Общински съвет Струмяни
  • Въпроси и отговори
  • Галерия
  • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА \"УПРАВЛЕНИЕ НА ДВА ПРОЕКТА ПО МЯРКА 321 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013г.”
  • Документация за обществена пръчка
  • Достъп до информация
  • Евроизбори 2014
  • Електронен бюлетин НСОРБ
  • Електронни услуги
   • Заявяване на електронни административни услуги
   • Справка
  • Избори
   • Избори за членове на Европейския парламент 2019
  • Избори за Народно събрание 2017
  • Избори за президент и вицепрезидент 2016
  • Икономика
   • Бизнес
   • Бюджет
   • Програми
   • Стопанство
   • Туризъм
  • Кметове
  • Конкурси за работа
  • Контакти
  • Конфликт на интереси и противодействие на корупцията
   • Общинска администрация
   • Общински съвет
  • Култура
   • Арт център
   • Културен календар
   • Музей
   • Палатски връх и черква \"Свети Димитър\" край село Палат
   • Храмове
   • Читалища
  • Личности
  • Малешево пее и танцува
   • В обектива на телевизиите
   • Видео галерия
   • Заявка за участие
   • През годините/галерия/
   • Програма 2017
   • Регламент 2016 г.
   • Регламент 2017 г.
   • Регламент 2019
  • Местни избори 2011
   • Решения на ОИК
   • Съобщения на ОИК
  • Местни избори 2015 и национален референдум
  • Населени места
   • Велюшец
   • Вракуповица
   • Гореме
   • Горна Крушица
   • Горна Рибница
   • Добри лаки
   • Драката
   • Игралище
   • Илинденци
   • Каменица
   • Клепало
   • Колибите
   • Кърпелево
   • Махалата
   • Микрево
   • Никудин
   • Палат
   • Раздол
   • Седелец
   • Струмяни
   • Цапарево
  • Начало
  • Новини
  • Образование
   • Детски градини
   • Училища
  • Обществени поръчки
   • З-326/15.07.2015
   • ОП-1/06.01.2014
   • ОП-10/26.05.2016
   • ОП-11/05.08.2016
   • ОП-11/07.12.2017
   • ОП-12/12.10.2018
   • ОП-14/23.10.2018
   • ОП-15/25.10.2018
   • ОП-16/06.11.2018
   • ОП-17/31.10.2016
   • ОП-2/08.01.2014
   • ОП-3/02.04.2018
   • ОП-4/11.07.2017
   • ОП-5/23.05.2019
   • ОП-6/13.10.2014
   • ОП-6/30.05.2019
   • ОП-7/13.10.2014
   • ОП-7/30.07.2018
   • ОП-8/30.07.2018
   • ОП-9/30.07.2018
  • Община Струмяни в портала за отворени данни на Република България
  • Общинска Администрация
   • Административни услуги
   • Административни услуги по гражданско състояние
   • Административни услуги: търговия, транспорт
   • Административно – правни услуги и общинска собственост
   • Административно-технически услуги
   • Вътрешно нормативни документи
   • Екология и земеделие
   • Кмет
   • МКБППМН
   • Местни данъци и такси
   • Общинска собственост
   • Профил на купувача/ЗОП/
   • Структура
   • Телефонен указател
  • Общинска администрация
   • diagrama
   • Структура
   • Харта на клиента
  • Общински съвет
   • Архив на нормативни документи
   • Заседания
   • Нормативни актове
   • Общински наредби
   • Общински планове
   • Общински правила
   • Общински програми
   • Общински стратегии
   • Отчети за дейността
   • Постоянни комисии
   • Правилник за организацията и дейността
   • Правилник за организацията и дейността на ОбС
   • Проекти на нормативни актове
   • Решения
   • Състав
   • Функции и правомощия
  • Пазарни консултации
   • 08 04-609/30.05.2019
   • 08 04-23/07.01.2019
   • 08 04-24/07.01.2019
   • 08 04-410/10.04.2019
   • 08 04-439/15.04.2019
   • 08 04-449/16.04.2019
   • 08 04-590/27.05.2019
   • 08 04-591/27.05.2019
   • 08 04-592/27.05.2019
   • 08 04-605/29.05.2019
   • 08 04-622-1/02.07.2018
   • 0804-1157/21.09.2016
   • 0804-1158-1/21.09.2016
   • 0804-1158/21.09.2016
   • 0804-440/15.04.2019
   • Удостоверяване на време
  • Парламентарни избори 2013
  • Парламентарни избори 2014
  • Пожарна безопасност и защита на населението
   • Кодове за опасни явления
   • Мерки за недопускане на пожари при отбелязване на Сирни заговезни (Сирници)
   • Правила за действие при ПТП
   • Правила за действие при аварии с промишлени отрови
   • Правила за действие при гръмотевични бури
   • Правила за действие при земетресения
   • Правила за действие при наводнения
   • Правила за действие при повишена радиоактивност
   • Правила за действие при пожари
   • Правила за действие при пожари и бедствени ситуации
   • Правила за действие при свлачища
   • Правила за действие при смерч и силни ветрове
   • Правила за действие при снежни виелици, заледявания и лавини
   • Правила за пожарна безопастност при експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди
   • Съобщения
  • Пожарна безопастност и защита на населенито
   • Правомощия
   • Състав
  • Почетни граждани
  • Правна информация
  • Празник на Боговете на виното
  • Проекти
   • FOCUS project
   • Hand in hand: little Bulgarians and Macedonians
   • В процес на изпълнение
   • Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево
   • Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията
   • Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни
   • Отворени процедури
   • ПРОЕКТ “ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”
   • Подбор на Социални асистенти и Домашни помощници:
   • Подбор на потребители на социални услуги
   • Приключили поцедури
   • Проект B2.9a.13 „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в ТГ район БГ-ГР“ с акроним \"HS-Care\"
   • Проект BG05М9ОР001-2.005-0047-С01 „Активен живот”
   • Проект BG16M1OP002-2.002-0013
   • Проект \"Solidarity4Haritage\"
   • Проект НПМ-045-П2_ТО3/2018 ,,Активизиране на младите хора в малките населени места – „Партньори за промяна“ на Сдружение \"Югозападен обществено-информационен център” - Благоевград
   • Проект Подкрепа за социално включване в община Струмяни
   • Проект: 2WILL-2 Work in Integration of Local Life
   • Финансирани по оперативни програми
  • Публични покани - информация за обяви
   • 08 04-1010/08.08.2016
   • 08 04-1014/24.11.2017
   • 08 04-398/05.04.2016
   • 08 04-493/22.04.2015
   • 08 04-906/30.10.2017
   • ОП-1/06.01.2017
   • ОП-1/14.01.2019
   • ОП-1/17.01.2018
   • ОП-10/12.09.2018
   • ОП-10/27.11.2017
   • ОП-11/21.09.2018
   • ОП-12/20.12.2017
   • ОП-12/22.08.2016
   • ОП-13/17.10.2018
   • ОП-13/26.08.2016
   • ОП-14/29.08.2016
   • ОП-15/12.09.2016
   • ОП-16/14.09.2016
   • ОП-17/10.12.2018
   • ОП-18/14.12.2016
   • ОП-18/31.12.2018
   • ОП-2/14.03.2017
   • ОП-2/15.02.2019
   • ОП-2/22.01.2018
   • ОП-2/25.06.2015
   • ОП-3/10.07.2014
   • ОП-3/10.12.2015
   • ОП-3/20.03.2017
   • ОП-3/21.02.2019
   • ОП-4/11.05.2018
   • ОП-4/22.02.2019
   • ОП-4/24.07.2014 г.
   • ОП-4/29.03.2016
   • ОП-5/01.06.2018
   • ОП-5/09.10.2014
   • ОП-5/25.07.2017
   • ОП-5/31.03.2016
   • ОП-6/06.04.2016
   • ОП-6/08.09.2017
   • ОП-6/20.07.2018
   • ОП-7/08.09.2017
   • ОП-7/11.04.2016
   • ОП-8/10.12.2014
   • ОП-8/14.04.2016
   • ОП-8/28.09.2017
   • ОП-9/14.04.2016
   • ОП-9/28.09.2017
  • Публични регистри
  • Разяснение по тръжна документация
  • Разяснение по тръжна документация
  • Ресурси
   • Води
   • Инфраструктура
   • Население
   • Население
   • Полезни изкопаеми
   • Почви
   • Природа
  • Референдум 2013
  • Решения мандат 2007-2011
  • Решения на ОбС Струмяни мандат 2011-2015
  • Спорт
  • Съобщения и обявления по ЗУТ, АПК и др.
  • Туризъм
   • \"Лековитата вода\" в местностна \"Занданите\"
   • Възвишението \"Врътен чукар\"
   • Конски кладенец
   • Културни мероприятия
   • Маршрути
   • Мраморни кариери
   • Раннонеолитното селище в местността Масовец край с.Илинденци
   • Раннохристиянската базилика в местността „Долно Градище“ край с. Микрево
   • Решково, село опожарено и заличено през 1912 г.
   • Риболов
   • Туристически обекти
   • Храм \"Рождество Богородично\" с. Велюшец
   • Храм \"Свети Великомъченик Димитър\" в село Цапарево
   • Храм \"Успение Богородично\" в село Игралище
   • Черната Скала и Скална гробница
   • Шаралийска пещера
  • Търгове и конкурси
  • Услуги
   • Други видове
   • Комуникации
   • Медицински
   • Социални услуги
   • Транспортни
   • Хотели и ресторанти
 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва