Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Община Струмяни - красива и омайваща

ОбА Сграда


 

Новини

18.06.2018
Делегация от община Струмяни участва в планирани работни срещи в гр.Ново Место, Р Словения, като част от дейностите по проект Solidarity4Heritage по програма Европа на гражданите!

Проектът е насочен към създаване на мрежа от градове, целяща да повиши осъзнаването на важността за опазването на наследството и ще предостави политики и инструменти...


12.06.2018
Община Струмяни участва в международна конференция, темата на която бе свързана с бюджета и бъдещето на европейските програми "Европа на гражданите" и "Творческа Европа"!

На 11.06.2018 г. Националният център за контакт организира международна конференция с участието на Европейската комисия, Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, както и представители...


11.06.2018
ОБЩИНА СТРУМЯНИ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ПСИХОЛОГ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Настоящата обява се публикува в изпълнение на Заповед № З – 141/11.06.2018г. на Кмета на община Струмяни и във връзка с изпълнението на проект BG05М9ОР001-2.005-0047-С01...


05.06.2018
Община Струмяни участва в работни срещи в гр. Велишев - Полша!

Делегация от община Струмяни начело с кмета Емил Илиев взе участие в работно посещение в община Велишев - Република Полша, на която е партньор община...


01.06.2018
ОБЯВА

Община Струмяни уведомява своите жители, че за периода от 01.06.2018г до 20.06.2018 г. се предоставя възможност за ползване на почасови социални услуги в домашна среда...


01.06.2018
ЧЕСТИТ ПЪРВИ ЮНИ, МИЛИ ДЕЦА!

Бъдете здрави, щастливи и нека усмивките никога не слизат от лицата Ви!Нека детството Ви бъде едно приказно приключение с безкрайни игри, много приятели, веселие и...


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва