Стопанство

Добивна промишленост

Стопанската структура на община Струмяни се определя преимуществено от добивната и обработващата промишленост. Развитието на добивната промишленост се обуславя от наличието на територията на община Струмяни находище на мраморни залежи. Основното предприятие, занимаващо се с добив и обработка на мрамор е “Илинденци-мрамор” ЕАД. Има още няколко цеха за обработка на мрамор - "Черкезов" ООД, "Бумар" ООД, "Българо – Гръцки мрамор" ООД, "Крисмар" ООД и други, фирми утвърдени не само у нас, но и в чужбина.

Проявленията на флуоритовата минерализация в България имат ограничено разпространение. От няколко находища в страната промишлено значение има само находището до с. Палат, което се намира на територията на община Струмяни, това е мина “Славянка” за добив на флуорит.         

Промишленият профил се допълва и от няколко шивашки цеха, два месарски цеха за производство на малотрайни колбаси в с. Струмяни.

Развитие има и дървопреработването – фирма “ К.Супорт” ООД, дърводелски услуги извършват  и още десет фирми в района.


Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?