Новини
За избягване на затруднения при придвижване извън областните центрове - за всяко преминаване през КПП трябва да имате декларация, която остава в органите на МВР.
24.03.2020
Уважаеми жители на Община Струмяни,
Във връзка с въведените ограничения за пътуване до и извън областните градове ви напомняме, че е необходимо да имате попълнена декларация  за представяне пред контролно-пропусквателните пунктове на МВР.
За удостоверяване на пътуване по здравословни причини за близки на пътуващия, обръщайте се към кмета или кметския наместник на населеното място, където живее вашия близък - лицето в нужда, за да получите служебна бележка за това, че лицето се нуждае от грижи.

Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

За всяко преминаване през КПП трябва да имате декларация, която остава в органите на МВР.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?