Новини
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТОПАНИТЕ ИЗВЪРШИЛИ ДОБРОВОЛНО КЛАНЕ НА ПРАСЕТА
10.09.2019
Уведомяваме всички заинтересовани лица в община Струмяни, че на 11.09.2019 г. и 12.09.2019 г. ще се извърши изплащането на обезщетенията по заявленията за подпомагане на стопаните извършили доброволно клане на прасета за угояване за лични нужди и предприели мерки за почистване и дезинфекция.
Изплащането ще се извършва в кметствата по населени места след представяне на документ за самоличност, започвайки със стопаните от с.Струмяни в 10:30 ч. в залата на Общински съвет, пл.“Седми Април“ №1.
За повече информация се обръщайте към кметовете и кметските наместници по населени места.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?