Новини
Информационна кампания за нерегистрирани водовземни съоръжения/кладенци, бунари и др./.
28.06.2019

Уважаеми жители на община Струмяни,
Уведомяваме Ви, че на територията на общината ще се проведе информационна кампания на Басейнова дирекция“Западнобеломорски район“ за разясняване на измененията на разпоредбите на Закона за водите по отношение регистрирането на водовземни съоражения за добив на подземни води. Желателно е присъствието на собствениците/наемателите  на оранжерийни площи и жителите, които имат нерегистрирани водовземни съоръжения по населени места както следва:

  • 01 юли 2019 г., с.Микрево – 19:00 ч., в сградата на кметството;
  • 08 юли 2019 г., с.Драката – 19:00 ч., в сградата на кметството.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?