Новини
Откриваща пресконференция по проект „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на Община Струмяни”
28.06.2019
/assets/Loga/EU-ESF.png  /assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/SOLIDARITY4HERITAGE/gerb strumyani.jpg              /assets/Loga/RegionUP.png


На 03.07.2019 г. /сряда/ ще се проведе откриваща пресконференция по проект „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на Община Струмяни”, Приоритетна ос 5: ,,Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, изпълняван от Община Струмяни.
Основната цел на проекта е постигане на интегриран подход при грижата за лица с психични увреждания, за подобряване качеството на техния живот, както и за тяхното пълноценно включване в обществения живот, чрез изграждане на подходяща нова инфраструктура, в която да се предоставят качествени социални услуги, които индивидуализират подхода към потребителите и целят интегрирането им в социалните общности.
По време на пресконференцията ще бъдат представени: проектът, неговите цели и предвидените дейности.

Заповядайте на пресконференцията на 03.07.2019 г. /сряда/ от 10:30 ч. в залата на НЧ „Будител-1997“ на адрес: пл. „7-ми април“ № 2, с. Струмяни, обл. Благоевград.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?