Защита на потребителите
Новини
РЕГИСТРАЦИЯТА НА КЛАДЕНЦИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ Е ДО 28.11.2022 Г.
01.11.2022

УВАЖАЕМИ собственици на кладенци, сондажи, герани,  дренажи и други водовземни съоръжения от подземни води, Уведомяваме Ви, че до 28 ноември 2022 година трябва да регистрирате съоръжението си, ако то е:

  • С предназначение за собствени потребности, изградено е до 27.11.2018 г., попада в границите на населените места и селищните образувания и не е вписано в регистрите на съответната Басейнова дирекция;
  • за подаване на заявление за регистрация НЕ СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА.

НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ.

Достатъчен документ е попълненото и подписано заявление, което може да бъде намерено на официалната страница на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”  или да получите същото от Кмета на населеното място.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?