Новини
СЪОБЩЕНИЕ за въвеждане и спазване на по-строги противоепидемични мерки на територията на община Струмяни
04.10.2021


Уважаеми жители на Община Струмяни,

Във връзка с удължената  извънредната епидемична обстановка до 31 октомври 2021 г. и предвид повишаващия  се брой на новорегистрираните случаи през последните седмици с положителни проби за Ковид-19 в община Струмяни, Общинска администрация Струмяни призовава за стриктно спазване на мерките за ограничаване разпространението на заболяването от корона вирус инфекция (Covid_19) и информира за въведени по-строги мерки в пропускателния режим при ползване на административни услуги в сградата на общинска администрация Струмяни и кметства по населени места.

 

Съгласно Заповед № З-355/04.10.2021 г. на Кмета на община Струмяни,  считано от  04.10.2021 г. до 31.10.2021 г., се въвеждат следните противоепидемични мерки в община Струмяни:

I. По отношение на пропускателния режим в сградата на общинската администрация и изискванията към лицата, посещаващи Общината: 

  1. В сградата на Общината и в работните помещения не се допускат външни лица;
  2. Външни лица се допускат единствено след потвърждаване на необходимостта от служебното им посещение от кмета, заместник-кметовете или секретаря на общината или от друго отговорно длъжностно лице;
  3. Външните лица, допуснати да влязат в сградата на Общината следва да имат задължително поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба. Тази мярка е задължителна и за лицата, допуснати единствено до фоайето на сградата, в което се намира Звеното за административно обслужване и офисът на Асетбанк;
  4. Всеки външен посетител при влизане в сградата е длъжен да дезинфекцира ръцете си с поставения на входа дезинфектант преди да се свърже със съответния общински служител, контролирано от дежурния служител по охрана;
  5. Във фоайето на сградата на Общината, в което се намира Звеното за административно обслужване, се допускат не повече от трима души — по един на всяко гише, като задължително се спазва физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лицата;
  6. Изчакването на недопуснатите посетители да се осъществява на открито пред сградата на Общината, като задължително се спазва физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лицата;

Пропускателният режим  в сградата  на общинската  администрация се осъществява на входа на сградата от Дежурните при Общински съвет за сигурност, които следят за спазването на гореописаните в раздел I противоепидемични мерки и отговарят за недопускане на натрупване на хора и спазването на дистанция.


II
. По отношение на пропускателния режим и организацията на обслужване в сградите на кметствата:

  1. Външните лица, посещаващи сградите на кметствата, задължително следва да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба;
  2. Всеки външен посетител при влизане в работните помещения е длъжен да дезинфекцира ръцете си с поставения на входа дезинфектант;
  3. В работните помещения на служителите се допускат не повече от един външен посетител, като задължително се спазва физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между него и съответния служител;
  4. Изчакването на недопуснатите посетители да се осъществява на открито пред съответната сграда, като задължително се спазва физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лицата;

Пропускателният режим в сградите на кметствата се осъществява от кметовете или служителите в кметствата, от кметските наместници, които следят за спазването на гореописаните в раздел II противоепидемични мерки и отговарят за недопускане на струпване на хора и спазването на дистанция.

 

Апелираме към стриктно спазване на всички въведени в страната противоепидемични мерки!

Да бъдем отговорни към себе си и близките си!

Бъдете здрави!

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?