Новини
Започна разработването на План за интегрирано развитие на община Струмяни за периода 2021-2027 г.
29.06.2020

Уважаеми жители на община Струмяни и представители на бизнеса,  

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Струмяни за периода 2021-2027 г. Този план се явява основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Вашето участие в изработването на плана би добавило нови идеи и виждания за развитието, би гарантирало реалистичност и осигурило публичността му. Една от формите на вашето участие е чрез предоставяне на вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината. Това може да стане чрез попълване на кратка анкета. Всеки, който желае, може да попълни анкетата до 31.07.2020 г. ТУК. Проучването е анонимно. Събраната информация ще се използва само в обобщен вид.

Анкетата може да се вземе на хартиен носител от Центъра за услуги и информация на гражданите в Общинска администрация - Струмяни, където е поставена кутия за събиране на попълнените формуляри.

Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на община Струмяни за периода 2021-2027 г., може да изпратите на имейл strumyani_oba@yahoo.com


Ако желаете да участвате в предстоящи обсъждания във връзка с изработването на План за интегрирано развитие на Община Струмяни за периода 2021-2027 г., моля изпратете заявка с Вашите координати (име и фамилия, телефон, електронна поща) на имейл strumyani_oba@yahoo.com, за да се свържем с Вас и Ви информираме за предстоящите събития/дейности по изработването на плана.

Данните ще бъдат използвани само за връзка с Вас и няма да бъдат предоставяни на трети лица. С изпращането на заявка на имейл strumyani_oba@yahoo.com давате съгласието си за обработка на предоставените от Вас лични данни - Име, фамилия, телефон и/или електронна поща, с цел информация и публичност при изготвяне на ПИРО Струмяни за периода 2021 – 2027 г.

Предварително благодарим за Вашето съдействие и проява на отговорност!

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?