ОБЩИНА СТРУМЯНИ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Документ №
Относно
Дата на завеждане
[Условие]
[Условие]
[Условие]
З-126определяне на секции за гласуване на хора с увреждания28.02.2017 г.
З-184Обявяване на 07.04.2017 г. за неработен и неприсъствен ден.05.04.2017 г.
З-251увеличаване на бюджетните взаимоотношения ЦБ23.05.2017 г.
З-70откриване на процедура за публичен търг за продажба на недвижим имот11.01.2017 г.
З-151Процедура за провеждане на оповестен конкурс за отдаване под наемна терен №1 ,с площ 100 кв.м , находящ се в с. Илинденци.07.04.2016 г.
З-241извършване на корекция на приходната и разходна част на бюджета на община Струмяни15.05.2017 г.
З-69откриване на процедура за публичен търг за продажба на недвижим имот11.01.2017 г.
З-136забрана продажбата на спиртни напитки02.03.2017 г.
З-240извършване на корекция на приходната и разходна част на бюджета на община Струмяни15.05.2017 г.
З-330извършване на корекция в приходната и разходна част на бюджета26.07.2017 г.
З-63експертен съвет10.01.2017 г.
З-84ОБРАЗУВАНЕ НА ЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ31.01.2017 г.
З-114ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 СТОПАНСКИ ГОДИНИ.22.02.2017 г.
З-239извършване на корекция на приходната и разходна част на бюджета на община Струмяни15.05.2017 г.
З-120места за агитационни материали24.02.2017 г.
З-329извършване на корекция в приходната и разходна част на бюджета26.07.2017 г.
З-62обявява се допълнителен прием на кандидат потребители за попълване на списък с резерви по проект 'Топъл обяд за жителите на Струмяни'10.01.2017 г.
З-75ОБЕДИНЯВАНЕ НА СЕКЦИИ17.01.2017 г.
З-67неработни дни за ДГ 'Патиланци' - филиал с. Илинденци от 11.01. до 13.01.2017г.10.01.2017 г.
З-185Обявяване на 07.04.2017 г. за неработен, но присъствен ден.05.04.2017 г.
З-331извършване на корекция в приходната и разходна част на бюджета26.07.2017 г.
З-273неработни дни за ДГ 'Патиланци' - филиал Илинденци06.06.2017 г.
З-68неучебни дни за СУ 'Св. Св. Паисий Хилендарски' с. Микрево10.01.2017 г.
З-301опазване на земеделските земи от пожари27.06.2017 г.
З-83ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ31.01.2017 г.
З-327неработни дни от 01.08.2017 г. до 31.08. 2017г.26.07.2017 г.
   
[Условие]Създаване на филтър