ОБЩИНА СТРУМЯНИ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Документ №
Регистрирана на
Име на процедура
Срок за подаване на оферти
Резултат от процедурата
Спечелил
URL адрес
Правно основание
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
2316.11.2009 г.Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Струмяни25.11.2009 г.поръчката е проведена чл.90 от ЗОП
513.06.2011 г.' УПРАВЛЕНИЕ НА ДВА ПРОЕКТА ПО МЯРКА 321 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013г.'28.07.2011 г.  Посети връзката чл.16, ал.8 от ЗОПИзтегли файла
ОП-0701.08.2011 г.'Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи - градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград'07.09.2011 г.Прекратена с решение № 08/05.08.2011 Посети връзката чл.16, ал.8 от ЗОП
ОП-0925.08.2011 г.'Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на бществени зелени площи - градини, детски площадки и съоръженията към тях в бщина Струмяни, област Благоевград'19.09.2011 г.Прекратена с Решение №10 на основание чл.39, ал.1, т.6 Посети връзката чл.16 ал 8 от ЗОПИзтегли файла
ОП-130.04.2013 г.'Доставка на хранителни продукти,перилни и миещи препарати за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни',10.06.2013 г.  чл.16, ал.8 ЗОП
ОП-230.04.2013 г.'Извършване на строително-ремонтни работи на 'Път ІV-10067 Струмяни - Илинденци' и 'Път ІV-10422 Раздол - Добри лаки' в община Струмяни'07.05.2013 г.  П Р О Ц Е Д У Р А ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА 'А' ОТ ЗОП
ОП-331.05.2013 г.'Създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в община Струмяни'07.06.2013 г.  чл. 14, ал.4, т.1 от ЗОП процедура по реда на глава осма 'А' от ЗОПИзтегли файла
ОП-1114.10.2011 г.'Извършване на ремонтни работи на сграда на Читалище 'Братя Миладинови' в с. Микрево, община Струмяни'08.11.2011 г.  Посети връзката Чл. 3, ал. 2 от НВМОПИзтегли файла
ОП-121.02.2012 г.'Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни'02.04.2012 г.  Чл.16, ал 8 от ЗОПИзтегли файла
ОП-204.05.2012 г.Проучване относно съдържанието на информационните материали за България и Проучване и разработване съдържанието на тематична еко-пътека   Посети връзката чл.16, ал.8 ЗОПИзтегли файла
ОП-304.05.2012 г.'Разработване, дизайн и печат на дипляна, 24 публикации в национални списания, организиране и провеждане на откриваща конференция и организиране и провеждане на четири семинара за учители в България'   Посети връзката чл.16, ал.8Изтегли файла
ОП-621.06.2012 г.'Провеждане на културни събития' във връзка с изпълнението на проект - 'Насърчаване на културното сътрудничество, чрез създаване на партньорски мрежи на гражданите на община Струмяни и община Кавала'31.07.2012 г.  чл.16, ал.8
ОП-813.08.2012 г.Извършване на строително-монтажни работи за обект «Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”   чл.16, ал.8 от ЗОПИзтегли файла
ОП-713.08.2012 г.'Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по пет обособени позиции в Община Струмяни'24.09.2012 г.  чл.16, ал.8 от ЗОПИзтегли файла
ОП-1014.09.2012 г.Извършване на строително-монтажни работи за обект 'Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи - градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград   чл.16, ал.8 от ЗОП
ОП-1120.09.2012 г.Изготвяне на работен проект за обект: 'Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Струмяни, общ. Струмяни'23.10.2012 г.  чл.16, ал.8 от ЗОПИзтегли файла
ОП-1227.09.2012 г.„Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни”    
ОП-1607.12.2012 г.Извършване на строително-монтажни работи за обект 'Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи - градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград'17.01.2013 г.  Чл.16, ал.8 от ЗОП
ОП-1710.12.2012 г.Доставка на горива - бензин А95Н и дизелово гориво за автомобили, собственост на Община Струмяни за срок от две години, считано от датата на сключване на борсов договор.   Чл.90, ал.1, т.11 от ЗОПИзтегли файла
ОП-410.06.2013 г.'Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за проект 'Създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в община Струмяни'22.07.2013 г.  чл. 16, ал.1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с глава пета от ЗОП
ОП-519.07.2013 г.'Изготвяне на работен проект за Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, изграждане на канализационната мрежа и възстановяване на асфалтовата настилка в с.Каменица и с.Горна Крушица'29.07.2013 г.  чл.101а от ЗОП
ОП-618.10.2013 г.Извършване на строително-монтажни работи за обект 'Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи - градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград'28.11.2013 г.  Посети връзката чл.7, т.1-4 от ЗОП
ОП-106.01.2014 г.'Доставка на хранителни продукти, за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни'17.02.2014 г.  чл.16, ал.8 от ЗОП
ОП-1814.12.2016 г.предмет ' Доставка чрез покупка на един брой употребявана специализирана техника - колесен багер - товарач за нуждите на Община Струмяни'   чл.20, ал.3, т.2 от ЗОПИзтегли файла
ОП-106.01.2017 г.Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в община Струмяни   чл.20, ал.3 от ЗОПИзтегли файла
ОП-208.01.2014 г.Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни20.02.2014 г.  Посети връзката чл. 16, ал. 8 от ЗОПИзтегли файла
ОП-424.07.2014 г.: 'Извършване на строително-ремонтни работи на четвъртокласни общински пътища в община Струмяни'31.07.2014 г.  чл.14, ал.4, т.1 и чл. 101а., ал. 2 от ЗОПИзтегли файла
ОП-310.07.2014 г.'Извършване на строително-ремонтни работи на четвъртокласни общински пътища в община Струмяни'17.07.2014 г.ПРЕКРАТЕНА Посети връзката чл. 101а, чл. 101б, чл. 14, ал. 4, т. 2, във връзка с чл. 7, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчкиИзтегли файла
ОП-509.10.2014 г.'Организиране и предлагане на пакетни туристически услуги', във връзка с изпълняван от община Струмяни проект 'Authentic Europe Network', договор за безвъзмездна финансова помощ № 2014 - 1418/ 001 - 001, програма 'Европа за гражданите'16.10.2014 г.  Посети връзката чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП
ОП-613.10.2014 г.'РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА НАСТИЛКА НА С. СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ'27.10.2014 г.  чл.16, ал.8 от ЗОПИзтегли файла
ОП-713.10.2014 г.'Организиране на обучения и извършване на дейности по информация и публичност', 'Организиране на обучения и извършване на дейности по информация и публичност'20.10.2014 г.  чл.14, ал.4, т.2 и чл. 101а., ал. 2 от ЗОПИзтегли файла
ОП-810.12.2014 г.'Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на ДСП, с. Струмяни, ОДЗ 'Патиланци', с. Микрево и ДВХПР, с. Раздол по следните обособени позиции: Първа - хляб и хлебни изделия и Втора -Перилни и миещи препарати и консумативи'22.12.2014 г.  чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101а, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 7, т. 1 от ЗОПИзтегли файла
ОП-109.06.2015 г.Доставка на горива за МПС нуждите на автомобилния парк на Община Струмяни и поделенията към нея: ОДЗ 'Патиланци' - с.Микрево и ДВХПР - с.Раздол   чл.90, ал. 1, т.11 от ЗОПИзтегли файла
ОП - 1026.05.2016 г.Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Обищина Струмяни, резделена на следните обособени позиции: 1. Мляко и млечни продукти; 2. Месо и местни изделия; 3. Плодове и зеленчуци; 4. Консерви; 5. Разни хранителни продукти - захарни и тесттени изделия, подправки, варива, замразени продукти и др.; Хляб и хлебни изделия; 7. Перилни и миещи препарати и конусумативи   чл.20, ал.2, т.12 от ЗОПИзтегли файла
ОП-225.06.2015 г.Поддържане и ремонт на улично осветеление на 21 населени места на територията на община Струмяни07.07.2015 г.  Посети връзката обществена поръчка по реда на глава осма 'А', чл.101а, ал.2 от ЗОПИзтегли файла
ОП - 310.12.2015 г.Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в община Струмяни   на осн.чл.44,ал.2 от ЗМСМА и на осн. чл.14, ал.4,т.2 и чл.101а, ал.2 от ЗОП във връзка с с чл.3, ал.1,т.2 и чл.7,т.1 от ЗОПИзтегли файла
ОП- 429.03.2016 г.Оценка на потребностите на лицата от целевата група по проект 'Независим живот', осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси', Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001.   чл.14, ал.4, т.2 от ЗОПИзтегли файла
ОП -531.03.2016 г.Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения, консултиране и супервизия на персонала разработване на методология за дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда на територията на Община Струмяни по проект 'Независим живот', осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси', Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001   чл.14, ал. 4, т.2 от ЗОПИзтегли файла
ОП-606.04.2016 г.Извршване на строително-ремонтни работи на общински пътища в община Струмяни    Изтегли файла
ОП-711.04.2016 г.Доставка на материали, консумативи и оборудване за нуждите на дейността на Центъра за почасово предоставяне на услиги за социално включване в домашна среда на територията на община Струмяни и на екипа за организация и управление на проект 'Независим живот'    Изтегли файла
ОП-814.04.2016 г.Избор на изпълнител за информираност и публичност за дейностите по проект 'Независим живот', осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси', Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001    Изтегли файла
ОП-914.04.2016 г.'Избор на експерти за предоставяне на междусекторни и мултидисциплинарни подкрепящи услуги за потребителите на социални услуги ' по проект 'Независим живот', осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси', Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001    Изтегли файла
ОП-1105.08.2016 г.Доставка на хранителни продукти, перилни и миещи препарати и консумативи за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Струмяни, разделена на следните обособени позиции: 3: Плодове и зеленчуци; 7: Перилни и миещи препарати и консумативи.   чл.18, ал.1, т.12 от ЗОПИзтегли файла
ОП-1222.08.2016 г.'ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ДВА БРОЯ ПЪТИЩА, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ'    Изтегли файла
ОП-1326.08.2016 г.'Изготвяне на инвестиционен технически проект за детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на сградата на Детска градина 'Патиланци', с. Микрево, Община Струмяни'    Изтегли файла
ОП-1429.08.2016 г.'ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ДВА БРОЯ ПЪТИЩА, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ'    Изтегли файла
ОП-1512.09.2016 г.'СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ОТ 6 /ШЕСТ/ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА СТРУМЯНИ'   ЧЛ.20, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОПИзтегли файла
ОП-1614.09.2016 г.'Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни'   чл.20, ал.3, т.2 от ЗОПИзтегли файла
ОП-1731.10.2016 г.'Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни'   на основание чл. 20, ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчкиИзтегли файла
ОП-214.03.2017 г.Основен ремонт на улици в с.Струмяни, с.Микрево и с.Илинденци, община Струмяни   чл.20, ал.3, т.1 от ЗОПИзтегли файла
         
Страница 1 от 2 (62 записа)
Предишна
[1]
2
Следваща
[Условие]Създаване на филтър