Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Комуникации

Населените места в общината са телефонизирани и радиофицирани.

Всички населени места са включени за входящо и изходящо избиране в автоматично вътрешно, регионално и международно избиране.

През 2010 г. е извършена цифровизация във всички населени места на територията на общината.

От страна на "М-ТЕЛ" , “Глобул” и "Вивател" са монтирани антени и покриват 90 % от територия на общината. Предвижда се монтирането на още антени за да може да се обхванат всички населени места.

Освен морилните оператори връзка с ИНТЕРНЕТ предлагат и фирмите Кабелна телевизия ВЕГА, Citynet, Terakom.

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва