Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам 52 – то извънредно заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 14.06.2019 год. / петък / от 18:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Предложение относно Актуализация на бюджета на Община Струмяни за 2019 година.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

2.Предложение относно изменение на Решение № 385 от Протокол № 44/25.10.2018 г. на ОбС Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев /

3.Предложение относно отменяне на Решение № 276 от Протокол № 22/25.04.2013 г. на общински съвет Струмяни и отдаване под аренда на земеделски имот № 028002 от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване, находящ се в землището на село Илинденци, община Струмяни.
/Вносител: Кмет на община Струмяни – Емил Илиев/

4.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.   
/Вносител:Председател на ОбС – Златка Яневска/   


С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Златка Яневска/

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва