Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Решения

Решения на ОбС Струмяни мандат 2003-2007

Решения на ОбС Струмяни мандат 2007-2011

Решения на ОбС Струмяни мандат 2011-2015

 

        Решения на ОбС Струмяни мандат 2015-2019

  Решения - Протокол № 1/ 10.11.2015 г.

  Решения - Протокол № 2/ 03.12.2015 г.

  Решения - Протокол № 3/ 15.12.2015 г.

  Решения - Протокол № 4/ 23.12.2015 г.

  Решения - Протокол № 5/ 22.01.2016 г.

  Решения - Протокол № 6/ 19.02.2016 г.

                        - Правила за ползване на пасища, мери 2016/2017 стопанска година   

                        - Годишен план за паша 2016/2017 стопанска година

                        - Списък пасища, мери

                        - Списък пасища с храсти

                        - Списък ливади

  Решения - Протокол № 7/ 11.03.2016 г.

                        - Правила за ползване на пасища, мери 2016/2017 стопанска година   

                        - Годишен план за паша 2016/2017 стопанска година

                        - Списък пасища, мери

                        - Списък пасища с храсти

                        - Списък ливади

                        - Списък на животновъдите 
  Решения - Протокол № 8/ 31.03.2016 г. 
                      - към решение № 74 - ценоразпис
                      - към решение № 75 - списък забранени за паша
  Решения - Протокол № 9/ 14.04.2016 г. 
                      - към решение № 84        

  Решения - Протокол № 10/ 28.04.2016 г.   

  Решения - Протокол № 11/ 26.05.2016 г.

  Решения - Протокол № 12/ 30.06.2016 г.    

  Решения - Протокол № 13/ 28.07.2016 г.

  Решения - Протокол № 14/ 26.08.2016 г.

  Решения - Протокол № 15/ 29.09.2016 г.

  Решения - Протокол № 16/ 21.10.2016 г.

  Решения - Протокол № 17/ 24.11.2016 г.

                        - Приложение № 5

                        - Приложение № 6

                        - Приложение № 7
Решения - Протокол № 18/ 23.12.2016 г.

Решения - Протокол № 19/ 26.01.2017 г.
                        - Приложение № 1, решение № 172
                       Приложения към Решение № 167/26.01.2017
                              - Приложение № 1
                              - Приложение № 2
                              - Приложение № 3
                              - Приложение № 4
                              - Приложение № 5
                              - Приложение № 6
                              - Приложение № 7
Решения - Протокол № 20/ 21.02.2017 г.
                              - Приложение към Решение № 178
                              - Приложение към Решение № 179
                              - Приложение № 1 към Решение № 182
                              - Приложение № 2 към Решение № 182
                              - Приложение № 3 към Решение № 182
                              - Приложение № 4 към Решение № 182
                              - Приложение № 5 към Решение № 182
                              - Приложение към Решение № 185
                              - Приложение № 1 към Решение № 186
                              - Приложение № 2 към Решение № 186

Решения - Протокол № 21/ 30.03.2017 г.

 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва