Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Дирекция ”Общинска собственост, социални и инвестиционни дейности”

Директор


арх. Константин Христов
Главен архитект
Вера Боянска
Главен специалист
Мария Ангелова
специалист
Райна Серезлиева
Старши инспектор
Христина Димитрова
Младши експерт
Иван Стойчев
Инспектор
Валентина Чорбаджийска
Специалист
Албена Комитова
Старши инспектор
 
Василка Панкова
Старши експертРалица Христова-Карова
Старши експертИва Тушева
Младши експерт
 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва