Заявяване на електронни административни услуги
Чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“


2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

 

 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?