МКБППМН
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Административен адрес:
 2825 с.Струмяни
пл. "7-ми април" № 1

Контакти:
Секретар на МКБППМН:
тел. 07434/3108 - Диана Петкова
e-mail: dianalieva@abv.bg

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2019 ГОДИНА


Дейност и съобщения:

07.07.2018
16.02.2018 г.
Отчет за дейността на МКБППМН за 2017 г.

15.01.2018

13.12.2017

27.06.2017


30.01.2017

18.05.2016

11.03.2014

15.12.2010 г.
Общинска програма за закрила на детето
 
Търсене
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Община Струмяни - карта